Има ли спасение за ваксинираните?

(Проблеми в обръщението на ОЕЦ относно ваксините)

Сдружението на няколко евангелски вероизповедания и църкви, наречено Обединени евангелски църкви, съкратено ОЕЦ, наскоро излезе с публично Обръщение относно ваксините.1 Обръщението изглежда е изготвено с най-добри намерения. То обаче е проблематично по няколко причини, на които ще обърнем внимание по-долу.

Неправилна употреба на библейския текст

Обръщението на ОЕЦ на пръв поглед правилно сочи неправилни тълкувания на Библията в светлината на сегашната световна ситуация по повод на всеизвестния вирус. Документът заявява, че „не са истина твърдения, че чрез приемане на ваксина против Covid-19 човешката същност може да бъде променена и човек да изгуби връзката си с Господ Исус и спасението си в Него“. Трябва да отбележим, че идеята, че който приеме ваксина срещу коронавирус губи спасението си изглежда елементарно и сензационно представяне на реалната дилема, пред която вярващите са поставени: да взимат решения, от значение за живота и здравето си. Ангажирането на ОЕЦ с публично обръщение в защита на ваксинирането вероятно е заради факта, че това схващане е придобило влияние сред евангелските християни, които са част от това сдружение.

Кои са проблематичните страни в Обръщението? Първо, в него се смесват категории и неправилно се представя библейското учение. Отбелязва се, че това, което влиза в тялото не осквернява човека, и така не застрашава моралното му стоене във вярата. Господ Исус изрично поучава, че каквото влезе в тялото през устата не осквернява човека, защото излиза през захода (ев. от Матей 15:17). Не ни е известно някоя ваксина да е имала подобни изходни свойства. Вярно е, че една малка част от ваксините се дават през устата, но ев. от Марко, гл. 9, внася пълна яснота по въпроса, като пояснява, че с това свое поучение Исус „направи всички храни чисти“. Става дума за приемането на храни и за отношението към храната в ритуалния закон на евреите, съпоставен с учението на Господ Исус, в което се сочат крайно ограничителните изисквания на фарисейските правила.

Ваксините безспорно са съвсем друго ниво на интервенция в човешкото тяло. Те не са храна. Ваксината е вкарване на болест (вирус) в тялото, с цел да се задвижи естественият имунитет на организма и да изработи защита срещу тази болест. Още повече, че днешните ваксини срещу коронавирус не са традиционни, а и с оглед краткото им разработване, мнозина с право ги считат за експериментални.

Сравнението на инжектиране на ваксина с приемането на храна не е удачно. То ни се струва точно толкова конспиративно тълкуване на Библията, колкото на други се струват настроенията на скептиците по отношение на ваксината. Антиваксърите, групата, която принципно се противопоставя на ваксинирането, са в правото си да се съмняват от ползите от една такава прибързана външна интервенция. Про-ваксърите с богословски поглед, от друга страна, може би пък имат право да твърдят, че ваксинирането не е непременно човешко изземване на функциите на Божествено изцеление, а дадена от Бога мъдрост да се победи болестта (което е позицията на ОЕЦ, както тълкуваме Обръщението).

Решението за справяне с лъжата е истина, а не ограничаване на дискусията

На второ място, Обръщението застава срещу „фалшиви новини“, както и срещу „конспиративните теории“. Това са измислени понятия, наложени идеологеми, адекватни в някаква степен, но са на дело пресъздадени и възпявани от враговете на свободната мисъл и слово. Недоволни от това, че изпускат контрола над доминантния наратив в обществото, те обявяват несмислено всяко отклонение от наложената от тях норма за “фалшива новина” или “конспиративна теория.”

Няма такова понятие като „фалшиви новина“. Новините са докладване на новонастъпили факти. Ако дадена новина е фалшива, тя е лъжа. Лъжите трябва да бъдат разобличавани, защото те са представяне на неверни факти или крайно изкривено и невярно представяне на фактите. Тук обаче удряме на камък. … Ако даден факт е докладван, кой решава коя е правилната интерпретация на този факт? Партията? Правителството? НМД? ООН? ОЕЦ?

Именно за тази цел свободното общество в светското си законодателство гарантира фундаменталните свободи, които произхождат от историята на християнската църква и влиянието на християнството върху обществената уредба. Това са свобода на мисълта, свобода на словото и на изразяването, свободата на събранията и на сдружаването и, разбира се, свободата на вероизповедание. Тези права са дадени именно за да се гарантира възможността на дисидентите, тези, които не са съгласни с партийната линия или доминантното мнение в обществото. Като представители на протестантско-евангелското течение в християнството ОЕЦ би следвало да са наясно с важната роля на гарантиране на свободите на религиозните малцинства. Но вместо защита на правото на различно мнение и поглед върху ситуацията с вируса, виждаме едно почти етатистко звучене на обръщението в борбата му с „фалшивите новини“; наричайки съмнението в адекватността на мерките срещу пандемията, и определени тълкувания на самата панедмия „заблуда“, срещу която ОЕЦ се бори, документът сякаш приема, че ваксинирането е едва ли не библейска повеля.

В борбата си с „конспиративните теории“ ОЕЦ застават на позиция, която не издържа на критериите за оценка на събития на базата внимателно изследване на Писанията. По-скоро политически конформизъм се крие зад неясното недоволство в Обръщението от „конспиративните теории“. Неясно е, защото в призива не се уточнява какво точно е „конспиративно“. Дали емоционалният изблик на предишния ръководител на щаба за борба с вируса, че хората „яко ще мрат“ от пандемията? Или фалшивият доклад на професора от Кралския колеж в Лондон, Нийл Фъргюсън, който предвиждаше милиони умрели от пандемията в рамките на месеци и който се оказа несмислен във всяко отношение? Може би конспиративна теория е критиката и недоволството на мнозина от прекомерните блокади, които разсипаха икономиката и здравето на огромна част от обществото и докараха беди, не по-малки от ефекта на вируса?

Какво да правим ако се окаже, че теориите на конспирацията не са теории, а коментари и критика на реално налагане на нов модел на обществено управление в световен мащаб, в който няма частна собственост и всички религии са обединени в едно, защото глобалното затопляне е най-важният проблем на човечеството, а семейните и естествени родствени връзки трябва да отстъпят пред новия безполов, трансухманен и утилитарен индивид като изначален елемент на обществото? Достатъчно е да видим видеото на Световния икономически форум (вече свалено заради остра реакция), в което се твърди, че в близкото бъдеще „няма да притежаваш нищо, ще взимаш под наем всичко, което ти е необходимо и ще бъдеш щастлив“, за да ни побият тръпки, че неизбрани от никой избирател лица са придобили влияние, чрез което да решават нашата съдба, и тази на децата ни, и да ни казват как да живеем. Не е ли редно християнинът да противостои на подобни натрапливи опити за навлизане на елитите в територия, която нито им е дадена чрез някакъв разумен изборен и демократичен процес, нито намира опора в библейското учение?

Трето, проблематично в становището е категоричното заемане на позиция, която предоставя за пореден път защита на идеологеми, които нямат много общо с новозаветното християнство. Имам предвид защитата на задължителната масова ваксинация. Макар и в него да е включена препоръка да се избира правилното за всеки един поотделно, Обръщението всъщност навежда в посока да се слушат „експертите“, а не съвестта, вярата и Библията. В документа четем:

Решението дали да приемем ваксина срещу COVID-19, на какъв етап от развитието на пандемията да го направим и коя ваксина е подходяща за нашата възраст и здравословно състояние трябва да бъде взето след консултация с доверен специалист, вземайки предвид мнението на авторитетите в тази област и с пълна увереност в Божията закрила и добри намерения за нашия живот. – (See more at: http://eabulgaria.org/?page=news&id=680#sthash.QKfK15YV.dpuf)

Ако обобщим цитираното: Божията закрила ни е предоставена и гарантирана, особено след като вземем предвид мнението на довeрен специалист и на авторитетите в тази област. Остава обаче въпросът дали става дума за област, която е в прерогативите единствено на министъра на здравеопазването и производителите на ваксини?

Правозащитни и богословски аргументи

Следва да посочим и правозащитния и чисто християнския аргумент срещу натиска за налагането на масово ваксиниране. Масовата и задължителна ваксина е абсурдна стъпка в посока „защита на населението от вируса“. На първо място, ваксинирането е въпрос на съвест. Ако някой, който и да е той, включително (и най-вече) християнин – православен, католик или протестант – не желае да приеме в тялото си тази, или която и да е ваксина, той има правото да откаже ваксинацията заради съвестта си и несъгласието си. Това право има два аспекта – правото на свобода на съвестта и забраната за налагане на медицински експерименти на хора. Първото, правото на свобода на съвестта, всъщност трябва да бъде и първата причина, поради която всеки християнин трябва да подходи внимателно към който и да е призив за масово ваксиниране. Свободата на съвестта е и свобода на вярата и устояването ѝ. Последното е право, залегнало в Конституцията, в международните документи, които забраняват нарушаване на личния суверенитет и подлагането на мъчения и медицински експерименти. Най-малкото грижата за човешкото достойнство и добруването му е пресечната точка на това правно установено човешко право с християнската позиция.

Особено внимателен подход към една масова ваксинация, възприемана в ударни срокове и със спорна или малко изследвана полза от нея – това следва да очакваме от организации като ОЕЦ, чиято цел е да защитават правата на вярващите от груба намеса на държавата в личния и църковния живот. В Обръщението обаче виждаме по-скоро защита на ваксинирането и подкрепа за ограничаване на дебата (обявена е борба с „фалшивите новини“ и „конспирациите“), отколкото критичен библейски поглед към цялостната ситуация.

Тялото на човека не е отделено от цялостната личност. Християнството е категорично, че духът и душата са неотменима съставка на личността. Моралният кодекс, залегнал във всеки един човек и общество, в малка или голяма степен сочи към наличието на Създател. Всички християни, независимо от различията си, са единни, че Христос е Спасител, пратен от Създателя да възстанови връзката на човека с Бога. До такава степен Бог е загрижен за достойнството на човека, че въпреки че последния е отхвърлил Бога, Бог търси начин за възстановяване, за връщане.

Достойнството на човека не произхожда от това, че Човекът, е център на вселената, след като е еволюирал от маймуната до тази висока позиция, както твърдят хуманистите и атеистите. Достойнството, оттук и правата, които гарантират това достойнство, произхождат от факта, че човекът е създаден по Божи образ и подобие (Битие 1-3). Поради това вътрешно Божествено естество, човек има дадени му естествени права и свободи. Тези права и свободи включват съвест, която е формирана от вярата и която отрича правото на държавата, или на която и да е друга властова структура, да третира себе си като бог над всички болести и бог над неговото тяло и душа (съвест).

Ако този, който вярва в действието на ваксината, и има достатъчно разумни доводи за това, иска да се ваксинира, никой не може да му попречи. Той следва да извърши тази ваксинация. Същият решава и за децата си, за които носи отговорност. Ако някой обаче не желае да се подложи на ваксинация, негово право, в съответствие със закона, демократичните принципи и естествените човешки права, е да откаже такава.

Идеята, че медицинските мега-корпорации Файзър, Модерна, Астра Зенека или фондацията на Бил Гейтс, или държавата знаят по-добре от обикновения човек, и от хората, които вярват в Бога, кое е добро за тяхното здраве – дотолкова, че да ги задължат да рискуват същото, е точно толкова фалшива и конспиративна, колкото всеки друг налудничав и преувеличен слух или лъжа.

Лошите идеи не се борят с насилие, а с по-добри идеи. Лъжата на се бори със забрана на говоренето, а с говорене на истината. Лъжата може да заприлича на истина само като стане по-креслива. А достатъчно високите крясъци заглушават дори хората със здрав разум.

Има случаи, в които заради масови зарази, или произтичащи от тях масови психози, големи маси от хора са готови да прегърнат тиранията и насилието над другите, за да спасят себе си, или поне да имат малко успокоение, че биха се спасили.

Ролята на църквата

ОЕЦ е евангелска организация. Евангелските протестанти следва да посочат надежда и изходен път от сегашната трудна ситуация без да предават в ръцете на фалшиви богове това, което Бог е запазил за Себе Си. Вместо да потиска дебата и да призовава към ограничаване на индивидуалните права на хората, изоставяне на индивидуалната съвест и вяра, следва да посочи на обществото нуждата от внимателен подход към проблема с ваксините. Ако някой вярва, че ваксината е печатът на антихриста и чрез приемането ѝ ще загуби спасението си, дори това да няма големи основания в Библията и книгата Откровение, тези вярвания трябва да бъдат внимателно съпоставени с Писанията и уважени, ако имат добро основание за тълкуване на фактическата ситуация. В допълнение, трезвото и разумно включване на християнската позиция, след сериозен богословски дебат, може да помогне повече на обществото, едно едно обръщение, в което въпросът за личната съвест и връзка са Бога е второстепенен, за сметка на призива към спазване на спуснати директиви.

Похвално е заявеното желание в Обръщение, да не се хули името на Господ Исус Христос. В същото време остава неясно, защо името Му би се похулило чрез изразяването на библейски тълкувания, които макар и, както нарекохме в началото да ни се струват сензационни, биха могли да имат своето по-задълбочено тълкувание точно в тази посока – на отдалечаване от вярата и приемане на светския натиск за справяне с кризата.

Покорството към унифицирането на човека и подлагането му на принудителни медицински мерки е акт, с който се уронва достойнството на човека, дадено му от Бога, и поставя на изпитание вярата и съвестта му. Това би следвало да е не по-малко, ако не и първото, основание на една евангелска организация да постави проблематиката с ваксините публично. Вместо това, от тона на Обръщението оставаме с впечатление, че всеки, който заяви несъгласие с държавната политика, която определено клони към идеи за масово ваксиниране, може да се окаже в категорията на конспиративните теористи, заради които се „хули Христовото име“.

Едно задължително инжектиране с малко известно и малко изследвано „лекарство“ съвсем не е безобиден акт, особено с оглед редица въпроси, задавани по богословски причини и заради съвестта на вярващата личност. Погледнато от този ъгъл, становището, че с приемане на ваксината вярващият би могъл да „загуби спасението си“, не звучи толкова странно. Може би вярващият няма да загуби спасението си, но ще направи сериозен компромис със съвестта си. Компромисите със съвестта на вярващия са наклонената плоскост към компромиси и с вярата, от които няма връщане.

Църквата не бива да потиска свободния дебат, а напротив, да го насърчава

Не следва да считаме, че в изготвянето на документа ОЕЦ са били недобронамерени. Сигурно добронамерени са и тези, които правят ваксината, разпространяват я, но и затварят живота на хората и налагат екстремни ограничения със заявената цел да ни предпазят от коронавирус.

В същото време не бива да игнорираме факти като масовото потискане от огромните социални мрежи на алтернативни и критични източници на информация, която се противопоставя на редица мерки като ненужни, а именно: блокирането на цели държави, дори света; отнемането на правото на препитание под предлог грижа за здравето; налагане на неадекватни, прекомерни мерки за широко разпространена болест, която макар и коварна и бързо развиваща се, по смъртност не превишава пределите на сериозна грипна епидемия; насаждането на страх сред хората с тенденциозно представяне на фактите от медиите в много случаи; на носене на маски от всички и налагане на карантина на всички, а не само на заразените или уязвимите, в противовес на хилядолетно установената практика.

Не на последно място и изцяло в посоката на темата е и мнението, че така наречената ваксина не е създадена като решение на възникналия пандемичен проблем, а пандемията е раздута до такава степен, че да оправдае масовото ваксиниране на всички, според някои, с крайно нечисти мотиви.2

Затова за нас остава въпросът дали Христовото име е загрижеността в Обръщението, или страхът да не би светът да атакува лидерите и евангелските църкви за това, че не са мобилизирали „зле образованите“ си паства да влязат в строя на задължителната масова ваксинация. Бихме препоръчали на ОЕЦ да види и тази страна на важния въпрос за ваксинирането и личната свобода и достойнство на човека. Християните имат друга задача, различна от това да се борят срещу „фалшивите новини“, наред с блюстителите на наложената „истина“. Църквата има роля да насърчава богословското изследване и тълкуване на времената, в които живеем, и да предлага библейски решения на предизвикателствата, пред които се изправяме.

––––

1 Обединени евангелски църкви е сдружение на няколко евангелски църкви и деноминации, като целта му е да представлява интересите на същите пред обществото и държавата.

2 Вж. https://www.otizvora.com/2021/04/13339/preduprezhdenie-na-d-r-vernon-kolman-za-sveta/.

11 коментара към “Има ли спасение за ваксинираните?

 1. Мисля, че това е ценен материал, тъй като смятам за крайно важно критичното мислене и внимателното изследване на факти и доказателства по който и да е въпрос. В този ред на мисли ми се струва, че линкът, посочен като обосновка на твърдението, че смъртността на КВ не е по-сериозна от тази на обикновен грип, води до статия, в която последното се смята именно за мит. Поздрави.

  1. За съжаление идеологизирането дори на статистиките е факт. По-големите медии и следещите пандемията и възприемани като лидери в анализа на болестта, като университета Джонс Хопкинс в САЩ, клонят неизменно към докладване на по-висока смъртност. В същото време не липсват качествени и експертни тълкувания на стаистики, които сочат, за пореден път, че до голяма степен е въпрос на гледна точка какъв ще бъде извода от анализа на съответните данни. В случая посочвам друга статия, която твърди обратното на „големите“. Тази статия изведох чрез бързо интернет търсене. Освен нея, през месеците, през които наблюдавам реакциите в света относно пандемията, съм се натъквал и на други, много сериозни източници, включително и чрез лична кореспонденция, които оборват тезата за смъртност, с която се оправдават драконовските и безразборни ограничения, които съсипват живота на хората и на цели общества, такъв какъвто го познаваме. Тук съм превел машинно само три абзаца от статията, но който иска и чете английски може да я види цялата. Ако стане въпрос за намиране на сериозни източници, които се противопоставят на официални наратив, такива могат да се намерят много, но засега считам, че предложеното тук е достатъчно, за да не се уповаваме само на линка, който съм сложил в статията:

   „Във всеки случай COVID трябваше само да се „предполага“, че е налице, т.е. да не се потвърди с положителен лабораторен тест, за да се брои в общия брой. Всички настоящи тестове за COVID, повечето от които използват технология „PCR“, са критикувани за доставяне на голям брой фалшиви положителни резултати, достигащи от 50% до 90%. Това са „случаите“, на които сега се основават блокировките.“
   „Внимателното четене на таблицата CDC (Центъра за контрол на болестите, американската агенция по въпроса, б.м.) показва, че заглавието е обозначено „Всички смъртни случаи, включващи коронавирусна болест 2019 (COVID-19) U07.1“ в „Временни броя на смъртните случаи от коронавирусна болест 2019 (COVID-19)“, Таблица 2. „UO7 .1 ”е както диагнозата, така и смъртният код, използван за COVID-19. Таблица 3 на страницата „Седмични актуализации по избрани демографски и географски характеристики“, показва „състояния, допринасящи“ за смъртта, въпреки че тези състояния могат да включват, както ще видим, огнестрелна рана в главата.“

   След като се извадят „условията“, които често са основната причина за смърт; грип, сърдечен арест, сърдечна недостатъчност и бъбречна недостатъчност (бъбречна недостатъчност) от 330 000, често използвани като цифра за смъртни случаи от коронавирус в края на декември, възможният брой на COVID за основна причина за смърт намалява до около 130 000 CDC отбелязва, че само 6% от всички смъртни случаи са починали само от COVID, без други съпътстващи заболявания. Това разкрива, че всеки изброен пациент е имал средно 2,6 други съпътстващи заболявания.“

   Източник: https://coronanews123.wordpress.com/2020/12/28/cdc-200000-deaths-reported-as-covid-may-be-flu-heart-attack-poison-or-gunshot-primary-cause/

   Така, ако цялостната смъртност не се е увеличила, а смъртността приписвана на covid-19 е нараснала значително, дори в сравнение с грипа, то ясно е, че най-вероятно има „стъкмистика“ на данните.

   Също интерес ще представлява и следната статия, на английски, също съдържаща препратки към мнения на практикуващи лекари и медицински изследователи:
   The Non-existent Virus and the Implications
   https://blog.nomorefakenews.com/2021/04/26/the-non-existent-virus-and-the-implications/

   Уважаваната организация Heritage Foundation също дава диаграма за съотношението цялостна смъртност спрям ковид-смъртността, по възрасти, за САЩ.
   https://www.heritage.org/data-visualizations/public-health/covid-19-deaths-by-age/

   От тази статистика пък се вижда, че смъртността за 2020 за България от коронавируса е 0,016 или около процент и половина от всички заболели и влезли в статистиката:
   https://koronavirus.bg/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/

   Един от основните въпроси, които много хора повдигат стои: до каква степен има съразмерност на ограничаването на живота и основни права на хората, с възприеманата опасност от вируса и докаква степен има преекспониране? Само „грижа“ ли е в основата на мерките или желанието да се преформатира обществото е също фактор?

  2. Всъщност аз не отговорих директно на забележката Ви, но да, правилно е да се посочи в линка директно текст, който потвърждава тезата за „не повече от сериозна грипна епидемия“, вместо да обяснявам в коментарите, както направих. И затова слагам един от тези линкове, е премахнатият, за протокола, а и за сравнение, слагам тук: https://www.independent.co.uk/voices/covid19-deaths-pandemic-myths-b1793642.html. Естествено, британският Independent, ще пише, че нещата са много, много по-страшни отколкото можем да си представим.

 2. Много добре написан материал!
  Големият проблем с говоренето се случва тогава, когато не се използват точните термини. Когато приемем да използваме термини с подменено съдържание, ние постиламе пътя на противниците си.
  За да бъде някакъв препарат наречен ваксина, той трябва да е минал през всички етапи на изпитание, за да бъдат доказани по безспорен начин неговите безопасност и ефективност. В случая с ковид „ваксините“ ние нямаме нито изпитания за безопасност, нито каквато и да било информация в каква степен, колко дълго и дали изобщо предпазват. Тези факти могат свободно да бъдат проверени, тъй като разширените листовки от по над 30 страници са качени на сайта на Министерството на здравеопазването за всеки един от експерименталните препарати.
  „Ваксините, които човек би приел, за да се предпази от едно опасно заболяване, със сигурност нямат никакво отношение към горното твърдение, независимо от тяхната медицинска полза и ефективност.“ Само в това изречение има три проблема – както казахме „ваксините“ не са ваксини, не са и лекарства, те са просто експериментални течности с неясно действие. Второ – опасното заболяване не е по-опасно от обикновен грип класически щам. Трето – спорно е, дали ако човек получи неврологични и ментални увреди в следствие приема на ексеперименталната течност, това няма да се отрази на неговото духовно състояние, а от там и на позицията му по отношение на Бога.
  Вероятно в обръщението на ОЕЦ се имат предвид рнк ваксините и неизбежната промяна на човешкото днк в следствие на този прием. Това не са конспиративни теории, има редица научни доклади в тази посока. Тъй като няма достатъчно време за изследване и наблюдения, няма и ясно виждане как точно, в каква степен, в каква посока ще бъдат тези промени, така че подобни обръщения – уверения са меко казано странни и неадекватни.
  Що се отнася до другата ваксина – на Астра Зенека, то за нейната направа са използвани бъбречни клетки от абортирани ембриони. Това го пише официално в листовката от самия производител. По този повод и именно във връзка с Бог и християнството, двама италиански учени обясниха в специално видео какво означава „бъбречна клетка от абортиран ембрион“ и как тя се взема. Обясниха колко голям трябва да бъде ембрионът, за да са развити бъбреците му, и как следва да бъдат отделени тези клетки, така че да останат живи, при това те не бива да бъдат увреждани от упойка или друго обезболяващо вещество. Дори споменаха фирмата, с филиали в цял свят, която се занимава с тази дейност. Лично на мен изобщо не ми се струва, че това е занимание, вдъхновено от Бог. А християните, които се съгласяват да приемат тази „ваксина“ стават съучастници в убийство.
  Стилът на цялото обръщение на ОЕЦ е в подкрепа на безумните мерки срещу една не особено опасна вирусна инфекция, в подкрепа на масовото инжектиране със съмнителни препарати, а използваната терминология е типична не за свободните хора, а за медицинските политически фашисти. Да не говорим, че доста конспиративни теории започнаха да се оказват истина – най-елементарният пример е навлизането на ваксинационния паспорт. В редица държави изискването за поставена ваксина или отрицателен пср тест, за да имаш право да си купиш хляб от магазина вече са факт. Така че само бъдещето ще покаже дали конспиративните теории са конспиративни наистина.
  Колкото до вярата, че ваксината е печатът на антихриста и чрез приемането й човек ще загуби спасението си, към днешна дата може да е неоснователна, но кой може да каже какво ще стане утре? В цял свят се изнасят все повече данни за продажба на фалшиви ваксинационни паспорти и сертификати. Кой може да гарантира, че утре няма да бъде взето решение чрез ваксината да се вкарва маркировка в тялото, която да доказва ваксинирането? Тогава поредната конспиративна теория ще се окаже истина, а въпросът с белега ще излезе остро на преден план.
  „Не следва да считаме, че в изготвянето на документа ОЕЦ са били недобронамерени. Сигурно добронамерени са и тези, които правят ваксината, разпространяват я, но и затварят живота на хората и налагат екстремни ограничения със заявената цел да ни предпазят от коронавирус.“
  Нима наистина не следва?
  Онези, които правят и разпространяват ваксини дали наистина целят предпазване на хората или лично финансово облагодетелстване? Да не стигаме по-далеч в „конспиративните“ теории за намаляване броя на човешката популация.
  А какво бихме могли да кажем за ОЕЦ? Какъв е техният личен интерес да изразяват толкова остро и крайно становище, по толкова догматичен начин?

  1. Споделям всичко писано тук от Вас. По отношение на „ваксините“, те са различни видове, тъй като идват от различни производители, но много от тях на практика не са ваксини, а някои ги обявяват за „генетична терапия“. Тоест начинът им на действие дори не е съгласно типичната ваксина, както съм го описал в статията – вкарване на малко количество от болестта в организма, за да реагира и изгради имунна защита. Напротив, вкарва се медия, която мобилизира генетичния код по начин, който да реагира на болестта, вместо имунната защита на организма. Доколкото мога да обясня по ненаучен начин, това, което съм възприел, че е ваксината-генна терапия, то наистина да не се третира ситуацията от гледната точка на християнската етика, богословие и библейски основана вяра е меко казано пропуск от страна на ОЕЦ. Вие споменавате редица морално-етични проблеми за вярващия човек да приеме това експериментално „лечение“, като оставим настрана буквално фашисткия подход при разправа с другомислещите (тези, които не подкрепят „новия строй“). Един пример – немски съдия във Ваймар е подложен на претърсване и изземване от властите, защото е решил съдебен казус срещу коронамерките и е установил забрана учениците в две училища да носят маски поради научни изследвания, които сочат за вредата от носенето на маски: https://www.americasfrontlinedoctors.org/frontline-news/german-police-ransack-home-of-judge-in-landmark-face-mask-case
   Клаус Шваб, от друга страна, потрива ръце защото налудните му идеи, и тези на неговоите съмишленици са на път да се реализират чрез пандемията: да се превърне човек в трансхуманно, компютъризирано същество:
   https://nworeport.me/2020/11/17/klaus-schwab-great-reset-will-lead-to-transhumanism/
   Хората си мислят, че това са конспиративни теории, защото звучат толкова налудно. Но тези си го казва в прав текст. Но докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват. И Шваб никак не ми изглежда да е точно от мъдрите.

 3. Отново опираме до подмяна на понятия и въвеждането на нови такива.
  Онова, което според силите на деня е политически некоректно или просто неприемливо да бъде изречено, се окачествява като „реч на омраза“, „фалшиви новини“ или като „конспиративна теория“ с всички последствия, които тепърва ще се разгръщат. Това са процеси, които набират скорост. Ще бъдат променяни закони, създавани нови, за да има формална основа за борба с неудобните личности, техните идеи и най-вече с истината.
  И абсурдът тук е, че вместо разбиране на процесите и противопоставяне на тях, ОЕЦ използват терминологията спокойно и наливат вода в тяхната мелница.
  Съвсем правилно сте написали, че има само истина и лъжа. Хайде да добавим и хипотеза. Лъжата следва да се оборва, хипотезата – да се доказва. А етикетчетата „фалшива новина“ и пр. не само не са валидни, в повечето случаи именно те са лъжата.
  Удивителна е лекотата, с която хората повярваха в „страшния“ вирус, не само приеха, но и изискват локдауни, маски и всевъзможни рестрикции и ограничения на правата и свободите им. Като едни деца, повярвали в чудодейното хапче се подлагат масово на инжектиране със съмнителни субстанции. В този смисъл сравнението им с храни и напитки от ОЕЦ е абсолютно потресаващо.
  Но ако обикновеният човек смята себе си за най-важното същество, чийто живот следва да бъде опазван без значение от цената, която останалите ще платят, ако вярва в бога държава и единствено в неговата възможност, право и способности да взема решения за живота му, ако безрезервно вярва, надява се и се моли на боговете в бели престилки, които впрочем също се държат така, все едно за пръв път срещат вирус и са забравили напълно как се лекуват пациенти с вирусни заболявания, то защо християните участват в цялото това безумие и колко по-важна следва да бъде тяхната роля и функция в обществения живот!

  1. Един възможен отговор на важния въпрос, който задавате е в християнство, което е объркано (да не кажа сбъркано) по отношение на ролите на Бог и на държавата. Раболепното отношение към светската власт в никакъв случай не е насръчавано от Писанията. Молитвата е ЗА властите, а не КЪМ тях. Те не са наместници на Бога на земята, нито дори Негови представители, а просто служители. На второ, място в голямото отстъпление от вярата, бих посочил крайното разрастване на себичността до степен на полудяване („мога да си сменя пола, как съм роден няма значение“). Идолопоклонството към държавата, като еманация на идола на Аз-а, в комбинация – и християнството или ще застане срещу тези идоли, или ще бъде погълнато от тях. Според мен за много евангелски християни се случва второто, което личи по откъсването от реалността при мнозина.

 4. Благодаря за статята, ще я споделя – внимателно – с колкото може повече хора. Това, което забелязвам е избирателното прилагане на „принципа“ – „на мен – и в моето време – това не може да се случи“. Дистанцирането от социалните явления и неглижирането им извън личния (често еггоистичен) аспект е едната страна на мисленето. Страхът е другата – през неговата „врата“ може да влязат много (фикс) идеи, които да ни подтикнат към определени наложени отвън ирационални действия. Личният ни страх, често плод на объркан светоглед, може да оправдае терора над другите без да осъзнаваме, че и ние попадаме в числото на тероризираните. Вече наблюдавам озлобени роднини, които смятат, че щом не сме ваксинирани сме много опасни на първично екзистенциално ниво. Познавам и родители, които спряха децата си от присъствено обучение тази година непосредствено след първата учебна седмица и така подкрепиха „статистиката“ на болните в училищата заради които се пристъпи към онлайн преподаване.
  Всичко това са част от фактите на ежедневието. Това, което съвременния човек не разбира или не иска да разбере защото го поставя в положението на глупак е, че нищо не се случва за един ден. Да признаеш, че си живял в условията на затягаща се примка последните десетилетия, а не на луксозен круиз е унижаващо. Идеологиията отдавна е купила и е превърнала в запазена марка определени университети като Джон Хопкинс, наложила ни е медии на които да вярваме и е определила „икони“ на които да се покланяме често докато надничаме през прозорците на Овъртън. И напоследък се питам дали нежеланието да си признаеш, че може да си бил подведен да вярваш в светлото бъдеще и рая на земята създаден от доброжелателни човеци не е в основата и на отказа за критично мислене. Защото добруването на човека, а не прославата на Бог и Неговото царство е доминиращата идея и от двете страни на желязната завеса (тенденция започнала още от Просвещението); просто средствата за постигането ѝ бяха различни – поне на пръв поглед. И сега, когато поредното човешко „доброжелателство“ логично завършва с тирания отделня индивид потънал всеки в своята си истина, както ни препоръчваха напоследък, се оказва непригоден за новата действителност, изненадан, уплашен и объркан…

  1. Светослава, благодаря за коментар и точните констатации. Наистина парадоксално е „добруването на човека“ като цел, височайша визия на цялото западно общество, техния хуманизъм, деградира и води до реалното заробване на същия. Интересно, че това се случва, точно както и при комунизма, и тиранията, която той въвъде, но малко по-бавно, по-неусетно, защото революцията на запад се разви по еволюционен път, а не на върха на щиковетe на Съветската армия, както на изток. Но духът на комунизма и духът на хуманизма са почти идентични разцветки на един и същи дух – този на антихрист. Ако човекът е бог, на мястото на Бог, а не само твърение с божествен образ и подобие и дадено от Бога предопределение и съдба, както ако би признал истинския Бог, то резулатът ще бъде единствено падение, страдание и отчаяние, след първоначалния успех и просперитет. Правилно е това, че парите играят голяма роля във фармулиране на „научния подход“ дори на „признати“ университети като Джонс Хопкинс. Истина или пари? С кое се прави наука? За някои хора отговорът е повече от ясен, оттук и липсата на интелектуална честност и истина в т. нар. наука; и резулатът е три маски, локдауни, оплакване от споделяне на информация от хората под предлог, че са „фалшиви новини“ и всякакви други мизантропски мерки в името на здравето на човека, които му разбиват здравето. Тези съпоставки не бива да бъдат игнорирани, но за хората, които живеят в страхова невроза, за която пишеш, критичното мислене е трудно, да на кажем невъзможно.

 5. Накратко: Всичко се прави за намалява е населението в световен мащаб и налагане на Нов световен ред от глобалисти ,ръководени от нашия и Божий враг – тъй наречения сатана. Казах.

 6. То и алкохола и цигарите влизат в тялото. И не те оскверняват, нали? Я да потърся пак бутилката ми от снощи, да си допия, че ми тъмнее пред очите. Браво, ОЕЦ, че ми отваряте очите!

Напишете коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.